Lokata jako bezpieczna forma oszczędności

Zdarza się, że niekiedy mamy nadwyżkę pieniędzy i w tej sytuacji najczęściej wybieraną formą lokowania oszczędności jest złożenie środków na depozyt. Dlaczego akurat ta forma oszczędności cieszy się największym zainteresowaniem? Z prostego powodu – jest to najbezpieczniejsza forma inwestycji. Bank zawsze zwróci nam zostawione pieniądze wraz z stosownymi odsetkami, pomniejszonymi oczywiście o podatek Belki. Omówmy krótko najważniejsze cechy depozytu bankowego.

Po pierwsze okres umowy – jest to okres, na jaki depozytariusz powierza środki bankowi. W zależności od rodzaju lokaty, okres ten może być różny. Główny podział depozytów to lokaty terminowe i depozyty a vista. Te pierwsze charakteryzują się tym, że po upłynięciu okresu umowy możemy wybrać powierzone środki lub, jeśli depozytariusz nie wyda takowej dyspozycji, umowa po upłynięciu okresu jest automatycznie przedłużana na następny okres. Kolejnym zagadnieniem jest oprocentowanie, czyli stopa procentowa podawana najczęściej w skali roku, która określa odsetki od depozytu, jakie otrzymuje depozytariusz. I tu jest dwojaka definicja – z jednej strony oprocentowanie mówi o stopie dochodu depozytariusza, a z drugiej strony określa koszt długu, jaki zaciąga bank u depozytariusza. Po trzecie, okres kapitalizacji – jest to czas, po upływie którego narosłe odsetki doliczane są do depozytu. Tym samym podlegają oprocentowaniu, a to zwiększa dochód. Jakie są główne typy lokat bankowych? Między innymi lokata inwestycyjna – jest to lokata, która wyróżnia się tym, część środków jest przechowywana na lokacie i podlega oprocentowaniu, a pozostała część jest inwestowana przez bank w instrumenty pochodne.

Daje to możliwość znaczącego wzrostu minimalnego progu oprocentowania, w zależności od zmian cen instrumentów, w jakie bank inwestuje środki. Dalej mamy lokatę progresywną – charakteryzuje się tym, że mamy możliwość dopłacania określonej kwoty do środków, które złożyliśmy wcześniej na depozyt. Ciekawym rodzajem lokaty bankowej jest lokata rentierska. Odznacza się tym, że odsetki, jakie wypracowuje lokata, nie są kapitalizowane, lecz wypłacane właścicielowi lokaty lub osobie, która on wskaże na konto. Składając środki na depozyt należy liczyć się także z ryzykiem, jakie możemy ponieść. Dlatego, podobnie jak przed złożeniem wniosku o kredyt, należy zapoznać się z obowiązującymi regułami zakładania lokat bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *