Co zawierają oferty instytucji finansowych?

Chwilówka to krótkoterminowy rodzaj pożyczki, który jest oferowany wyłącznie przez instytucje finansowe lub prywatne firmy działające na polski rynku. Jest to pożyczka online, którą można uzyskać przez Internet, zwana również operacyjną pomocą finansową w formie pożyczki krótkoterminowej. Jest to wygodna forma pozyskania środków finansowych na jasnych warunkach z wyznaczonym terminem spłaty.

Największą zaletą pożyczek krótkoterminowych jest szybkość, wygoda, prostota, co potwierdza fakt, że może być uzyskana w ciągu 15 minut po złożeniu wniosku online na stronie pożyczkodawcy, wypełniając specjalnie zaprojektowany formularz zgłoszeniowy, co pomaga pozbyć się zbędnej biurokracji. Rejestracja odbywa się w momencie składania wniosku, a kosztuje tylko 1 złoty, za jej udzielenie nie wymagane jest zabezpieczenie, gwarancja ani innych dokumentów potwierdzających np. dochód.

Wniosek można złożyć o dowolnej porze dnia, a średni termin płatności wynosi 30 dni, który można odnowić za opłatą, ale w przypadku opóźnienia w płatnościach pożyczkodawca ma prawo do nałożenia kar w postaci wysokooprocentowanych odsetek. Potencjalny klient musi mieć, co najmniej 18 lat, mieć aktywne konto bankowe, podpisaną umowę o pożyczkę krótkoterminową. Najczęściej nie jest sprawdzana historia kredytowa a cel udzielanej chwilówki może być dowolny i nie trzeba o nim informować pożyczkodawcy.

Co zawierają oferty instytucji finansowych?

Przeglądając ranking instytucji finansowych udzielających pożyczek krótkoterminowych można zauważyć różne kwoty, jakie można pożyczyć i różne okresy ich spłat oraz różne koszty, jakie trzeba będzie pokryć np.:

  • Maksymalnie 1000 złotych na okres spłaty max 30 dni przy koszcie około 13 zł
  • 1000 złotych maksymalnie 5000 złotych na okres 30 dni przy koszcie 0 złotych
  • 1000 złotych maksymalnie 20000 złotych na okres 30 dni do 60 miesięcy przy koszcie 10 zł.(za miesiąc od 1000 zł)
  • 1000 złotych maksymalnie 3000 złotych na okres do 30 dni przy koszcie około 280 zł.

Jak widać oferty są różne i warto je dokładnie przestudiować nim podejmie się ostateczną decyzję o wyborze instytucji finansowej.

Konsekwencje nieterminowej spłaty chwilówki

  • Naliczenie odsetek karnych (podane w zawartej umowie pożyczkowej)
  • Wysłanie ponagleń, upomnień, wezwań do zapłaty, które są płatne a ich koszt powinien znajdować się w umowie lub na stronie firmy udzielającej pożyczki krótkoterminowej
  • Wpisanie na listę dłużników i BIK
  • Windykacja należności sądowa i komornicza (koszty ponosi strona przegrana, czyli w tej sytuacji pożyczkobiorca)
  • Przekazanie wierzytelności firmie windykującej długi.

Jak widać nie warto zaciągać pożyczek, których nie można uregulować. Jeżeli zdarzy się zaciągnięcie chwilówki i dojdzie do sytuacji braku możliwości terminowej spłaty, należy skontaktować się z instytucją finansową, która udzieliła pożyczki i negocjować możliwość przedłużenia spłaty. Jest to o wiele korzystniejsze niż uchylanie się od spłaty, co skutkuje w/w konsekwencjami.

Zobacz, jakie pożyczki dla zadłużonych znajdują się w rankingu dostępnym na stronie chwilowkidlaciebie.pl